OM OSS


Historie : Firmitas ble opprettet i 2008 og har siden oppstart hatt jevnlige oppdrag innen helsekonsulenttjenester for en rekke samarbeidspartnere og kunder.

Firmitas er drevet og eiet av psykologspesialist Jon Fauskanger Bjåstad som har en klinisk doktorgrad i psykologi. Han holder selv kursene som Firmitas tilbyr og har spesialkompetanse innenfor følgende områder:

 

- Kognitiv atferdsterapi med barn og unge

- Autismespektertilstander

- Angstlidelser hos barn og unge

 

Jon Fauskanger Bjåstad er medlem av Norsk Psykologforening (NPF) og Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT). Han har veilederutdanning og er godkjent veileder i kognitiv terapi av NFKT.

 

Hva betyr Firmitas: Firmitas er latinsk og betyr blant annet "stabilitet", "ekte" og "utholdenhet". Det kommer fra ordet firmus som på engelsk betyr (“stable, strong, firm; steadfast, true”). Dette er i tråd med vår visjon om at kundene som benytter seg av Firmitas sine tjenester skal få en stabil samarbeidspartner som leverer kvalitet.

 Vår kundeliste i forbindelse med kurs og andre helsekonsulenttjenester består/har bestått av følgende:

 

Autismeteamet, Psykiatrisk Klinikk, Barne og ungdompsykiatrisk avdeling, Stavanger
Autismeforeningen i Telemark, Hordaland og Rogaland.
Bufetat Fagteam Jæren, Region Vest
Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, R.BUP Vest
Lassa Rehabiliteringsklinikk
Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT)
BUP Voss
BUP Mosjøen
BUP Egersund
Stiftelsen SOR, Diakonhjemmet høgskole
Senter for Livsmestring, Bergen
Universitetet i Stavanger, SV Fakultetet, Institutt for helsefag
Psykisk Helse i Skolen
Østerlide Barnehabilitering
Hertevig forlag
Minds and Hearts Clinic, Brisbane, Australia
Varatun Psykiatriske senter
Møllehagen skolesenter
Fjell kommune
Finnøy kommune
Øksnevad VGS
Stavanger Akuttsenter
Vaksenhabilitering, Helse Førde HF
Sandnes kommune
Jæren DPS
Stavanger Barnevernsenter
Senter for atferdsforskning, Stavanger

Lende skole og ressursenter

Høgskolen Stord/Haugesund

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU Vest, Uni Helse, Uni Research

Regionalt fagmiljø for Autisme, ADHD, Tourette syndrom og Narkolepsi, Helseregion Vest

NAV Rogaland

Barne og ungdompsykiatrisk avdeling, Stavanger

Autismeteamet ved Nordlandssykehuset

Helse Nord v/ Barnehabiliteringen i Tromsø

Attføringsbedriftene i NHO Service