TJENESTER


Kurs

 

Vi kan tilby kurspakker innenfor disse områdene:

 

- Autismespektertilstander

- Angst

- Kognitiv atferdsterapi

- Samtaleteknikk

Veiledning

 

Firmitas driver også helsekonsulenttjenester som klinisk veiledning.

 

 
sample pic