Våre tjenester
Firmitas kan tilby en rekke kurs og konsulenttjenester innenfor helsesektoren.

KAT siden - en ressurs på nett
Firmitas driver www.katsiden.no som er en ressurs for alle som er interessert i kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom. På siden finner man en rekke ressurser for en rekke målgrupper, som for eksempel brukere, terapeuter og veiledere.

 

Å utforske følelser programmet tilgjengelig på Hertevig Forlag
Programmet "Å utforske følelser" er utarbeidet av professor Tony Attwood og har blitt oversatt og tilrettelagt til norsk av Firmitas. Programmet kommer i to versjoner, ett for sinnemestring og ett for angstmestring for barn med Asperger-syndrom eller høytfungerende autisme.