PRODUKTER


Firmitas står bak produkter som er nærmere omtalt i oversikten under.

Å UTFORSKE FØLELSER: Kognitiv atferdsterapi for sinnemestring for Asperger syndrom, høytfungerende autisme og beslektede vansker.

Life GroupsDet kognitiv atferdsterapeutiske programmet "Å utforske følelser" er et strukturert program som har som mål å være interessant og vellykket i å øke kognitiv kontroll over følelser. Hvert barn vil gjennomføre aktiviteter for å utforske forskjellige følelser som å være glad, avslappet, engstelig eller sint. På slutten av hver time får barna forklart et prosjekt de skal ha til neste time.

 

Programmet "Å utforske følelser" har blitt konstruert slik at man utforsker den mentale verdenen i et forskningsperspektiv. Det er to forskjellige utgaver av programmet "Å utforske følelser" – den ene er laget for angstmestring og den andre for sinnemestring. Programmet ble utviklet som et behandlingsprogram for angstlidelser eller sinnemestring hos barn som har Asperger syndrom, men kan også bli brukt med barn som har høytfungerende autisme og andre beslektede vansker. Man trenger ikke å være psykolog for å gjennomføre programmet. En lærer, logoped, ergoterapeut eller forelder kan også gjennomføre programmet.

 

Programmet kan bestilles hos Hertevig Forlag via: www.psykopp.no

Å UTFORSKE FØLELSER: Kognitiv atferdsterapi for angstmestring for Asperger syndrom, høytfungerende autisme og beslektede vansker.

Kids

Det kognitiv atferdsterapeutiske programmet "Å utforske følelser" er et strukturert program som har som mål å være interessant og vellykket i å øke kognitiv kontroll over følelser. Hvert barn vil gjennomføre aktiviteter for å utforske forskjellige følelser som å være glad, avslappet, engstelig eller sint. På slutten av hver time får barna forklart et prosjekt de skal ha til neste time.

 

Programmet "Å utforske følelser" har blitt konstruert slik at man utforsker den mentale verdenen i et forskningsperspektiv. Det er to forskjellige utgaver av programmet "Å utforske følelser" – den ene er laget for angstmestring og den andre for sinnemestring. Programmet ble utviklet som et behandlingsprogram for angstlidelser eller sinnemestring hos barn som har Asperger syndrom, men kan også bli brukt med barn som har høytfungerende autisme og andre beslektede vansker. Man trenger ikke å være psykolog for å gjennomføre programmet. En lærer, logoped, ergoterapeut eller forelder kan også gjennomføre programmet.

 

Programmet kan bestilles hos Hertevig Forlag via: www.psykopp.no

KAT siden

KidsFirmitas driver www.katsiden.no som er en ressurs for dem som vil vite mer om kognitiv atferdsterapi. Den inneholder også ressurser for terapeuter og veiledere.

 

Kognitiv atferdsterapi er en psykoterapi som brukes med voksne, ungdom og barn, og som gjennom forskningstudier har vist seg å være effektiv for flere psykiske lidelser.

 

I terapien er det fokus på forholdet mellom tanker og følelser og ferdighetstrening er ofte sentralt.

FOREBYGGINGSPROGRAM

KidsFirmitas jobber også med utvikling av forebyggingsprogrammer som har som mål å fremme psykisk helse hos barn og ungdom.