RESSURSER


KAT SIDEN


Hvis du er interessert i kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom finner du mange ressurser på KATsiden som drives av Firmitas - www.katsiden.no

Å UTFORSKE FØLELSER


Å utforske følelser er et kognitiv atferdsterapeutisk program spesiallaget for personer med Asperger syndrom, høytfungerende autisme og beslektede vansker. Det er to forskjellige utgaver av programmet "Å utforske følelser" – den ene er laget for angstmestring og den andre for sinnemestring.

 

Programmet kan bestilles hos Hertevig Forlag via: www.psykopp.no


sample pic